בית חב”ד זלצבורג

שליח:
הרב מנחם וחני גרוזמן
מקום זה ממוקם מחוץ לוינה
13 Getreidegasse, Salzburg, Austria
+43-676-83181555