שבת בבוקר

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:30

שיעור חסידות מאת הרב אבי בידרמן - 9:30,

תפילת שחרית בשעה 10:00,

מנין הילדים - Kinder Minyan - בשעה 11:00.

האירוע הקרוב:
Samstag 09/12/2023
09:30
Taborstraße 20a 1020 Wien Austria