מקדשים יום כיפור בוינה

דף הבית » מקדשים יום כיפור בוינה

יום שלישי, ערב יום כיפור - ט' תשרי, 08.10

  • שחרית - 7:00
  • מנחה - 13:15
  • סעודה מפסקת בבית חב"ד בשעה - 16:45

הרשמה לסעודה מפסקת כאן

תחילת הצום: 18:02

  • תפילת כל נדרי - 18:10

יום רביעי, יום כיפור - י' תשרי, 09.10

  • תפילת שחרית - 09:30
  • תפילת יזכור - 12:15
  • סוף התפילה - 15:00
  • תפילת מנחה - 16:30
  • תפילת נעילה - 17:30

צאת הצום - 19:04