מקדשים יום כיפור בוינה

יום שלישי, ערב יום כיפור - ט' תשרי, 04.10

  • שחרית - 7:00
  • מנחה - 14:30

תחילת הצום: 18:10

  • תפילת כל נדרי - 18:15

יום רביעי, יום כיפור - י' תשרי, 05.10

  • תפילת שחרית - 09:30
  • תפילת יזכור - 12:15
  • סוף התפילה - 15:00
  • תפילת מנחה - 17:00
  • תפילת נעילה - 18:00

צאת הצום - 19:12