מקדשים יום כיפור בוינה

Startseite » מקדשים יום כיפור בוינה

יום רביעי, ערב יום כיפור - ט' תשרי, 15.09

  • שחרית - 7:00
  • מנחה - 14:30

תחילת הצום: 18:49

  • תפילת כל נדרי - 19:00

יום חמישי, יום כיפור - י' תשרי, 16.09

  • תפילת שחרית - 09:30
  • תפילת יזכור - 12:15
  • סוף התפילה - 15:00
  • תפילת מנחה - 17:30
  • תפילת נעילה - 18:20

צאת הצום - 19:51